o terapii poznawczo – behawioralnej

Psychoterapia poznawczo – behawioralna główny nacisk kładzie na myślenie człowieka o sobie samym i o świecie oraz na jego zachowanie, które z tego sposobu myślenia wynika. Opiera się na założeniu, że myśli i przekonania mają wpływ na odczuwane przez nas emocje oraz zachowanie. A więc, nie tyle różne zdarzenia czy doświadczenia mają na nas wpływ, ale raczej to jakie nadajemy im znaczenie.

Pacjent i terapeuta wspólnie ustalają cele terapii i plan leczenia. Razem pracują nad zidentyfikowaniem i zrozumieniem problemu pacjenta w kontekście związku jaki występuje pomiędzy jego myślami, emocjami i zachowaniem. Terapia skupia się zazwyczaj na pomocy pacjentowi w znalezieniu takich sposobów rozwiązania obecnego problemu, które są bardziej skuteczne niż te dotychczas stosowane.

Terapia poznawczo-behawioralna jest nastawiona na rozwiązywanie konkretnych trudności, problemów, a zatem skoncentrowana na „ tu i teraz”, jednak czasem trzeba cofnąć się do przeszłości, aby zrozumieć jej wpływ na chwilę obecną.

Jest to terapia  krótkoterminowa – obejmuje od kilku do kilkudziesięciu sesji, zwykle jeden raz w tygodniu (w zależności od problemu zdarzają terapie trwające dłużej, częściej). Sesja trwa zwykle 50 minut.

Terapeuta i pacjent wspólnie opracowują optymalny przebieg procesu terapii. Zarówno tempo jak i zakres terapii zależą od pacjenta – każde proponowane przez terapeutę działanie wymaga zgody pacjenta.

Skuteczność terapii poznawczo – behawioralnej została udokumentowana licznymi badaniami klinicznymi. Terapia ta okazuje się skuteczna w leczeniu takich problemów, jak:

- Nerwica,

- Depresja,

- Lęk napadowy,

- Agorafobia i inne fobie,

- Fobia społeczna,

- Zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja),

- Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,

- Zespół stresu pourazowego,

- Schizofrenia.

 

tel. 517 800 005; e-mail: gabinet@psychologporada.pl