o mnie

Magdalena Puch - psycholog, terapeuta, pedagog i doradca zawodowy.

Terapeuta nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach - Solution Focused Brief Therapy (ukończony I i II stopień TSR).

Aktualnie w trakcie szkolenia w celu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

Ukończyła szkolenie w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych.

Członek Zespołu Interwencji Kryzysowej szczebla wojewódzkiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, konsultacje psychologiczne i doradztwo zawodowe. 

Pracuje pod stałą superwizją. W swojej pracy przestrzega zasad etyki zawodowej.

 

tel. 517 800 005; e-mail: gabinet@psychologporada.pl